Förändringsledning

Coroc hjälper styrelse och ledning att lösa komplexa utmaningar och att leda förändring. Vår styrka är vår bakgrund från linjeorganisation till företagsledning vilket ger oss förståelse av utmaningar företag kan stå inför i sin förändringsresa från vision till resultat. Vi ger stöd i att förstå nuläget, analyser, skapa tydlig vision, strategi och mätbar plan för er transformationsresa, oavsett om det gäller Digital Transformation, Tillväxt, Turnaround eller kulturella förändringar.

Förändringsledning

Coroc hjälper styrelse och ledning att
lösa komplexa utmaningar och leda förändring.

Ledningsstöd

Vi stödjer ledning och styrelse med att förstå utmaningar och leda förändring från problemställning till resultat.

Digital Transformation

Resan från att traditionella arbetssätt till att sätta kunden i centrum och nyttja digitalisering som motor för förändringen. Allt ifrån affärsmodell till Operational Excellence.

Interim Management

Vi stödjer verksamheter som har behov att snabbt få in temporära chefer för att lösa ett problem i organisationen eller vid kortsiktig frånvaro av t.ex. sjukdom eller föräldraledighet.

Om oss

Coroc är det lilla företaget med stor erfarenhet från IT samt förändringsledning, vi har lång erfarenhet från både konsultroller men även chefsroller från linje till företagsledning, vilket gör att vi förstå förändring både utifrån teoretiska modeller till hur förändring sker i praktiken. Vilket gör att vårt stöd till ledningen är handgriplig och förståelig.

Vad kan vi erbjuda

Med stort fokus på förändringsledning med kund, medarbetare i fokus och med digitalisering som möjliggörare så erbjuder vi tjänster inom ett flertal områden. Den gemensamma nämnaren för allt vid gör är just förändringsledning.

Kontakta oss

Det finns flera sätt att ta kontakt med oss på Coroc, men enklast är självfallet genom att lyfta luren och ringa oss eller använda vår realtidschat på hemsidan. Då konsultation handlar om förtroende, så träffar vi gärna våra kunder innan vi sätter igång ett arbete så att vi har ömsesidigt förtroende.