Coroc - Vi hjälper ägare, styrelse och ledning med att driva förändring för accelererad framgång
+46 722 445586

Branscher

Erfarenhet och kunskaper

Olikheter berikar och ger nya perspektiv. Vi tror att det många gånger är en fördel med att inte komma från samma bransch, då det inte ger lika stora möjligheter till vidgat perspektiv och innovation. Genom att korsbefrukta branscher så finner man ofta nya idéer och uppslag. Med det sagt så har vi på Coroc bred och djup erfarenhet från flera branscher, där vi har utfört förbättringar och kan dela med oss av.

Fastighetsbranschen

De sker stora förändringar inom fastighetsbranschen idag. Vi ser att förändrade kundbeteenden och digitalisering gör att många organisationer måste tänka om. Det sker förändringar och konsolideringar inom detta område som vi bara sett början av.

Säkerhetsbranschen

Säkerhetsbranschen är en bransch under stor utveckling där den nya digitaltekniken kommer att få en betydande roll. Med vår kunskap från branschen så hjälper vi gärna kunder att bemöta nya krav, lagar och hur man kan göra saker smartare.

Servicebranschen

Servicebranschen är ett brett begrepp, men för oss innefattar detta t.ex. nationellt sprida verksamheter som bedriver service. Det kan vara lokalvård, fastighetsskötsel, IT service och mycket annat. Vi har erfarenhet i om hur man paketerar tjänster på ett smart sätt, hur man skapar effektivitet med hjälpa av digitalisering.

IT/Telekombranschen

IT/Telekombranschen utvecklas med en rasande takt. Nya teknologier tar ny plats i våra liv såsom AR (Augumented Reality), AI (Artificiell Intelligens) och Block Chain med mycket mer. De nya teknikerna ger stora möjligheter att nyttjas inom ett flertal områden men det gäller att förstå kundnyttan framför de tekniska specifikationerna.

Grossist/Distributörsbranschen

Grossist/Disitributörsbranschen är mångt om mycket en traditionell bransch som utmanas med nya strukturer.  Drop-Shipping gör att tillverkare säljer en tjänst/produkt direkt till sina kunder utan mellanhänder. Samtidigt ser vi att retail utvecklas mot ett nytt sätt att arbete som ställer större krav på effektiv distribution och tillgänglighet. Branschen står inför stora förändringar och vi hjälper gärna till att stötta i detta området.