Coroc – Vi hjälper företagsledning och styrelse med att lösa komplexa utmaningar och leda förändring

info@coroc.se

+46 722 445586
Iceberg of ignorance

Har ni utmaningar i ert företag – har ni identifierat de faktiska utmaningarna som ni står inför?
Arbetar ni med att lösa det faktiska problemet eller släcker ni bara elden?


Sidney Yoshida gjorde 1989 en studie om “The Iceberg of Ignorance” vilket gav sig uttryck i att företagsledning
enbart hade kontroll på ca 4% av de problem som företaget står inför (toppen på isberget).

Iceberg of ignorance

Källa: Sidney Yoshida, 1989

Jag vet inte om 4% är korrekt eller hur mycket det ens betyder. Eller om VD behöver känna till detaljerna i
varje problem? Nä, så är troligt inte fallet för då hade VD inte sett skogen pga. alla träden. Samtidigt så
tror jag inte att medarbetarna är medvetna 100% av alla de problem som finns i företaget med ser mycket utav
det som är mer handgripligt i organisationen.

Vad vill jag då säga med denna bilden? Oavsett om studien är korrekt eller inte, så visar den i alla fall en bit
av en problemställning som ofta uppdagas när man kommer till att lösa problem och driva förändring i företag.

 

Vad innebär detta?

Utifrån egen erfarenhet så ser jag även att de 4% av problemen som ledningen ser oftast kokar ner i
mer detaljerade problemställningar när du kommer ut i linjeorganisationen. Exempel: den låga beläggningsgraden
kan bero på att linjens verktyg inte är anpassade efter dagens krav eller att efterfrågan från teamledarna inte finns.

Man ser saker med olika ögon beroende på var i organisationen man finns.

För att lyckas med att driva förändring så måste ju faktiskt förstå vad rotorsaken är till det problem som man
vill lösa, samt förstå vad syftet är med att lösa det. Det finns väldigt sällan (om ens) något egensyfte med att
genomföra en förändring och man måste förstå vart man vill och ha en tydlig vision så att alla i organisationen
förstår varför man faktiskt genomför förändringen och vad “min förändring” innebär för målet.

Viktiga framgångsfaktorer vid förändring…

  • Förstå rotorsaken till de problem ni vill lösa
  • skapa delaktighet tidigt i förändringen
  • skapa en tydlig vision (Sense of urgency)
  • tydlig och transparent kommunikation
  • Ha ett mätbart mål och delmål
  • Fira delsegrar

Vi på Coroc hjälper gärna ert företag vid behov av stöd i att identifiera rotorsaker till era problem samt stöttning i ert förändringsarbete. Vi använder oss av olika modeller för att identifiera problem beroende utmaningens art. Samt vi ger er den verktygslåda som ni behöver för att lyckas med er förändring, oavsett om det handlar om digitalisering, turnaround, tillväxt, konsolidation, kulturfrågor och mycket mer. Oavsett vilken typ av förändring vi pratar om handlar det om människor, det är människan i centrum i alla förändringar. Ni kan läsa mer om våra tjänster genom
att klicka här.

Jag träffar gärna er för att diskutera era utmaningar i  en kostnadsfri konsultation för att se hur vi kan hjälpa just er.
Så tveka inte att ta kontakt med oss antingen via hemsidan eller via telefon.

Fredric Gustafsson
Coroc AB

fredric@coroc.se
0722-445586

 

Följ oss gärna på sociala medier

 

Dela det här inlägget!