Coroc – Vi hjälper företagsledning och styrelse med att lösa komplexa utmaningar och leda förändring

info@coroc.se

+46 722 445586