Coroc - Vi hjälper ägare, styrelse och ledning med att driva förändring för accelererad framgång
+46 722 445586

Vad vi gör

Med stort fokus på framgång

Vi arbetar tätt med ägare/styrelse och ledning och ger stöd i att utmana invanda mönster och lösa komplexa utmaningar. Vi använder oss av lång erfarenhet, vår nyfikenhet och metoder som vi vet fungerar.  Vi har alltid människan i centrum oavsett vad det är för förändring vi arbetar med, samt vi nyttjar digitaliseringen som ett verktyg för att nå framgång. Vi är experter på ledningsstöd och förändring.

Ledningsstöd

Vi erbjuder stöd till ägare/styrelse och ledning med att utmana invanda mönster, förstå rotorsaker samt ge stöd i att skapa möjligheter till en långsiktig framgång – Exempel på utmaningar där vi har erfarenhet är följande;

  • Växtvärk
  • Tillväxt
  • Lönsamhet
  • Digitalisering
  • Organisation

Interim Management

Våra interimchefer hjälper företag som växer, genomgår sammanslagningar eller nedläggningar, eller som har behov av att ersätta en position med kort varsel, till exempel vid föräldraledighet eller då någon drabbas av sjukdom. Vi kan även leverera “Funktion som en tjänst” för bolag som är under tillväxt men ännu inte har möjlighet att anställa, då kan vi förse med funktionen med 20%, 40%, 60% för att bygga upp och kratta för att skapa funktion på sikt.

Digital Transformation

Digital Transformation handlar om ett företags digitala resa för att skapa effektivtet och kundnytta. Förståelse om förändrade kundbeteenden, möjliggörare att nyttja teknik för en effektivare väg till marknaden samt skapa effektivitet i organisationen. Vi hjälper till med att förstå vart ni befinner er idag, omvärldsbevakning, skapar inspiration för innovation och arbetar tillsammans med er ledning för att skapa en ny vision för att skapa en bättre position för att skapa en långsiktig framgångsrik verksamhet.