Coroc - Vi hjälper företag och organisationer med att hitta rätt vägar för att accelerera framgång
+46 722 445586
Vägen till Digital Transformation

Digital transformation är ett buzzword som finns på allas läppar. Handlar det bara om teknologi eller finns det mer i den digitala transformationen?

Vi lever i en snabbt föränderlig värld, och tekniken utvecklas varje dag i snabb takt. De nya generationerna gillar snabbhet, innovation och bekvämlighet. Det var där företagen började inse behovet av att göra om sina affärsmodeller och omvandla dessa digitalt. Medan de flesta branschledare redan håller på med sin digitala resa, så startar många företag sin resa idag.

Från ett brett perspektiv handlar det framför allt om digital integration av ny teknik och digitalisering av affärsprocesser med fokus på människa. Men om du gräver djupare och tittar närmare, finns det mycket mer än bara teknik. Digital transformation handlar om kultur; en pågående, långsiktig process. Det berör alla aspekter av en organisation, inklusive dess olika avdelningar, dess medarbetare, processer och kultur.

Digital transformation är bortom digitalisering; det kräver en förändring i organisationskulturen. Som en CIO måste du förstå att det finns flera lager för digital transformation dold under tekniken. Nedan finner ni fyra kritiska områden för att lyckas med digital transformation (utöver implementa tekniska lösningar).

1. Förändringsledning

Även om det handlar om mindre förändringar så står ofta medarbetarna för motstånd, även om det handlar om digital transformation. Innan du börjar din digitala resa i bolaget så är det viktigt att du skapa delaktighet och förståelse bland dina medarbetare om förändring. Det finns i stort tre nyckelområden för att lyckas med förändringsledningen.

  • Medvetenhet – Kommunicera, utbilda era medarbetnare – samt förklara syftet med förändringen
  • Förtroende – skapa förtroende hos dina medarbetare så att de förstår varför den digitala resan är bra för just dem och att det kommer att göra arbetet enklare för dem
  • Stöd – Stöd medarbetarna i övergångsfasten, var en guide som visar vägen.

 

2. Lära och utveckling

Det är bra att använda innovativ teknologier och applikationer, med det blir aldrig bättre än dina medarbetares komptens i området. Det gäller att kontinuerligt utbilda/utveckla personalen i att kunna den nya tekniken som kommer in.

 

 

3. Digitalisering

Digital transformation på riktigt är när hela din organisation påverkas digitalt, inklusive din kund, leverantörer och alla medarbetare mm. Det kan vara en enkelt sak som att implementera en AI-bot på er hemsida för att svara på enkla kundfrågor eller en mer komplex automatisering av komplexa redovisningsflöden i företaget.

Digital transformation är inte en omedelbar process – det är en resa (transformation). Det tar månader, till och med år för ett företag att omvandlas digitalt helt. Det är en kontinuerlig process som hämtar långsiktiga fördelar för ett företag. Den bästa strategin för att genomföra en företagsövergripande digital transformation är att fokusera på en avdelning (eller process) åt gången och senare integrera dem tillsammans över tiden.

 

 

4. Riskbedömning och handlingsplan

Digital transformation leder till omfattande förändringar i verksamheten. Det bär dock med sig ett flertal utmaningar och risker som måste hanteras försiktigt. Det innebär stora investeringar och företagsinsatser för att genomföra eller migrera till ny teknik. För framgångsrik digital transformation är det viktigt att du använder rätt teknik i rätt avdelning och väljer rätt implementeringspartners.

Innan du börjar med genomförandet, se över riskområdena och kom med en handlingsplan för att hantera riskerna. Det kan vara interna risker, såsom brist på IT-resurser för att genomföra projektet eller externa faktorer som för stränga styrningsregler. En strategisk riskbedömning kan hjälpa dig hantera eventuella risker som följer med och implementera digitalisering framgångsrikt i ditt företag.

Hela idén bakom digital transformation är att hjälpa företag att växa och sticka ut i konkurrensen. Framgångsrik digitaltransformation är digitaliseringsrutter över hela din organisation och dina medarbetare, processer och kultur är synkroniserade med den digitala revolutionen.

 

Jag träffar gärna er för att diskutera era utmaningar i  en kostnadsfri konsultation för att se hur vi kan hjälpa just er.
Så tveka inte att ta kontakt med oss antingen via hemsidan eller via telefon.

Fredric Gustafsson
Coroc AB

[email protected]
0722-445586

Följ oss gärna på sociala medier

 

Dela det här inlägget!